Bespaar tot 30% 

Garantie op stucwerk

Garantie op het stucwerk

In de meeste gevallen hoeft er gelukkig geen gebruik te worden gemaakt van eventuele garantie. Door de ervaring van de vakman kan deze inspelen op alle situaties en zal die daarom goed werk leveren. Alleen toch moet vooraf alles goed geregeld zijn in de toekomst eventuele schade te herstellen. Het blijft namelijk mensenwerk en niet alles is vooraf in te schatten.

Op onze website stukadoorinfo.nl willen we alle mogelijkheden zo uitgebreid mogelijk doornemen. Hierdoor kan er geschikt stucwerk worden gekozen, natuurlijk kunt u zich ook nog verder laten informeren door de stukadoor ter plaatsen. De garantieregelingen zijn er om de kwaliteit te waarborgen en daarom willen we hier graag aandacht aan besteden.

Voor wat geldt de garantie

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, is het goed om te weten wat er allemaal onder de garantie valt. De exacte omschrijving van de garantie zal alles specifiek benoemen, maar grofweg zijn er twee soorten garanties:

  1. Aflevergarantie
  2. Stucwerk na de aflevergarantie

De eerste zes maanden na de aflevering, valt binnen de aflevergarantie. Deze garantie zorgt ervoor dat de eerste zes maanden er bij normaal gebruik geen vreemde gebreken mogen ontstaan. Mocht er tijdens de aflevergarantie toch een beschadiging zijn opgetreden, dan dient de stukadoor dit kosteloos te reparen. Tenzij deze kan aantonen dat de schade is ontstaan door niet normaal gebruik.

Ook na de aflevergarantie moet de kwaliteit van het stucwerk worden gewaardborgd. Dit houdt in dat de hechting voldoende moet blijven. Mocht er na de eerste 6 maanden schade ontstaan, dan is het de verantwoordelijkheid van de consument om het aan te tonen. Door aan te tonen dat de beschadigingen alsnog binnen de garantie vallen door tekortkoming aan kwaliteit, dan zal het stucadoorsbedrijf de schade alsnog kosteloos moeten repareren.

De NOA-afbouwgarantie in de praktijk

Omdat er veel onduidelijkheid en hierdoor wantrouwen ontstaat bij de consument, is de NOA-afbouwgarantie in het leven geroepen. Hierin staan voorwaarden waaraan de vakman moet voldoen. Deze zekerheid ondersteunt het leveren van kwaliteit. De voorwaarden zijn samengesteld door de Consumenten bond en de Vereninging Eigen Huis. In de consumentenvoorwaarden is alles terug te lezen en is dit gedaan om geschillen tussen bedrijven en klanten te voorkomen, mochten deze geschillen er wel zijn, dan zijn hier tevens regels voor opgesteld.

Een aantal highlights uit de voorwaarden zijn de volgende punten:

  • De stukadoor is verantwoordelijk ervoor dat het stucwerk op voldoene wijze aan de ondergrond hecht..
  • Er mogen geen scheuren in de pleisterlaag ontstaan. Tenzij deze ontstaan door het werken van de muren en/of plafonds en de stukadoor dit vooraf niet kon inschatten
  • Garantie op buitenstucwerk is 3 jaar
  • Garantie op binnenstucwerk is 5 jaar

Het is altijd mogelijk om af te wijken van de voorwaarden, dit zal vooraf aan de overeenkomst schriftelijk of elektronisch worden vastgelegd. Lees daarom alles goed door en ga pas akkoord wanneer de voorwaarden naar wens zijn.

Rekening houden bij keuze stucadoor

Een groot deel van de stukadoors zijn aangesloten bij deze organisatie. Dit straalt niet alleen vertrouwen uit, de rechten voor de consumenten zullen ook beter verdedigd zijn. Natuurlijk is het altijd nog mogelijk om te kiezen voor ander stucadoorsbedrijf. Alleen wees dan extra behoedzaam op de voorwaarden en lees ze aandachtig door.

Zo zal de keuze niet alleen worden genomen op basis van de aangeboden garantie. Neem ook de algemene kwaliteit mee in de overweging. Het kostenplaatje zal altijd een rol spelen in het maken van de keuze. Bijvoorbeeld voor het stucen van het plafond zullen de prijzen uiteen kunnen lopen. Het is mogelijk om stukadoors met elkaar te vergelijken. Hierdoor kunt u in contact komen met bedrijven uit de regio en navraag doen naar de mogelijkheden.

Join the discussion